print | close


Липсата на баща в семейството безспорно дава отражение и независимо колко една майка се старае да бъде и баща, то тя не може напълно да замести липсата му. Но когато едно семейство с двама родители се разпада и атомосферата в къщи е враждебна, може би по-добрият вариант е родителите да се разделят?

Очакваме да споделите Вашите мнения и лични истории по темата!

close