print | close

Възможно ли е...


Как да накараме детето си да изпълнява нашите изисквания, без да повтаряме до безкрай едно и също нещо? Ако не ни чува, да го наказваме ли или не? Ами ако не го наказваме, няма ли да го разглезим? Какви алтернативи имаме? Възможно ли е да научим детето си да изпълнява своите задължения, без да използваме принуда и наказания? Прекалено строги ли сме или сме прекалено отстъпчиви?

close