print | close


Отново си задаваме въпроса може ли бащата да компенсира липсата на майка и децата, живеещи само с баща си по-ощетени ли са от тези, които живеят само с майка си?

Очакваме да споделите Вашите мнения и лични истории по темата!

close