print | close

Определяне на издръжка при развод


Автор: Анонимен

Kак се определя издръжката на дете след развод? А ако са 2 деца?

 Здравейте,

в бракоразводното производство съдът задължително се произнася по въпроса за издръжката на децата. Съгласно чл. 59, ал. 5 от Семейния кодекс (СК) размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, които е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител. В предмета на доказване по делото са условията, при които детето е живяло, неговите нужди, както и доходите и имуществото на родителя, дължащ издръжка (аргумент от чл. 142, ал. 1 от СК). Ако децата са две и те са отглеждани в еднакви условия, то размерът на издръжката ще бъде еднакъв за всяко от тях.

Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата (чл. 142, ал. 2 от СК). Задължението за издръжка не отпада и в случаите, в които родителите са неработоспособни и не могат да се издържат от имуществото си - чл. 143, ал. 2 от СК.

close