print | close

Коментар


Не може да се компенсира липсата на баща, но е по-добре децата да живеят в спокойна обстановка. В моя случай аз избрах това за децата си.

close