print | close

Коментар


Здравейте,

В случай, че бащата не е припознал детето, то законът Ви дава право да установите произходът от бащата по съдебен ред   с иск, предявен от Вас, майката  - в тригодишен срок от раждането на детето, или от самото дете - в срок до три години от навършване на пълнолетието му (чл.69 от Семейния кодекс). С иска за установяване на бащинството може да се съедини и такъв за присъждане на издръжка на детето, тоест двата иска да се разглеждат съвместно в рамките на едно съдебно производство.

close