print | close

Отговор


Здравейте,
При подаване на искова молба, Вие в качеството на ищец не дължите държавна такса, съгласно разпоредбата на чл.83, ал.1, т.2 от Гражданско-процесуалния кодекс.
Минималният размер на адвокатското възнаграждение за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за издръжка се определя съгласно материалния интерес на делото и се изчислява по реда на чл.8, ал.2 от Наредба №-1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Отбелязвам, че това е минимален размер.
Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата, определена за съответния претендиран период.

close