print | close

Отговор


Здравейте,

 

Предполагам, че въпросът Ви е свързан с предявяване на иск за установяване на произход от бащата, чиято правна уредба е в Семейния кодекс (СК). Съгласно чл. 69 от СК,  произходът от бащата може да се установи с иск, предявен от майката - в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до три години от навършване на пълнолетието.

Искът по чл.69 от СК може да бъде предявен само при условие, че произходът от бащата не е установен чрез предположение за бащинство или чрез припознаване. Допустимо е предявяване на иска, и въпреки наличието на пълно осиновяване.
Искът има за предмет установяването, че майката е заченала от претендирания баща. Трябва да се установят предполагаемият период на зачеването, както и че през този период претендираният баща е имал съответни връзки с майката на детето. Допустими са всички доказателствени средства - свидетелски показания, признания – съдебни и извънсъдебни, експертизи. Последните са гинекологическа – за установяване периода на зачеване, антропологическа – за наследствени и биологични признаци, експертизи за външна прилика. Съществено е изследването и на кръвните групи.  

Право да предявят иск по чл.69 от СК имат майката и детето, но не и бащата. Бащата не е легитимиран, защото той би могъл просто да припознае детето. Само ако припознаването му бъде оспорено, той е принуден да установи своето бащинство чрез отделен иск, уреден в СК. Искът за дирене на бащинство принадлежи поотделно на майката и детето, като разбира се, те могат да предявят своите искове в един общ процес. Майката може да предяви иск за дирене на бащинство в тригодишен срок от раждането. Искът на детето, ако то е малолетно, трябва да се предяви от законния му представител. В това качество може да се яви и майката. Детето може да предяви иск за дирене на бащинство до три години от пълнолетието, т.е. до навършване на 21 години.

Искът по чл.69 от СК се предявява пред Окръжния съд, в района на който е постоянният адрес на ответника (чл.104, т.1 от ГПК връзка чл.105 от ГПК), тоест предполагаемия баща.

Съветвам Ви, при предявяване на иск за установяване на произход от бащата да се обърнете към адвокат, който ще изготви и необходимите документи и ще прецени какви доказателства следва да се ангажират, предвид конкретния казус.

close