print | close

Коментар


Здравейте,

Искът за установяване на произход от бащата може да се предяви от майката - в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до навършване на три години от пълнолетието. 

Бащата може да припознае детето, като припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние. Заявлението може да се подадеде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето.

 

 

 

 

close