print | close

Отговор


Здравейте,

Съгласно разпоредбата на чл.310 от Кодекса на труда, правата на майката по чл.310 и 312 могат да се ползват от бащата, когато майката не е в състояние да се ползва от тях. Един от цитираните в предходното изречение законови текстове – чл.310 от КТ регламентира забрана работодателят да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, както и майка на дете до 3-годишна възраст без нейно писмено съгласие. Тоест, ако за детето се грижи бащата, законът позволява той да ползва някои от специалните права, установени за работничката майка, като е без значение дали бащата е биологически родител или осиновител, а единственото изискване е майката да не е в състояние да се ползва от тях. За целта съпругът трябва писмено да уведоми своя работодател кои права ще ползва. В случай, че съпругата е починала те се поемат или се дават на бащата.

Тъй като детето Ви е на четири години, Вие не можете да се ползвате от даденото Ви право на отказ от командировка по чл.313 от КТ.

close