print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

zdraveite!  imam dete  na 17 godi. ne e pripoznat ot bashta si! pri razvoda ni bih bremennav 9 mesez i rodih sina si sama, bez bashta mu da go pripoznae! kaki sa pèravata na sina mi pri palnoletie i kak moze da soi gi potarsi?

 

Здравейте,

Нормата на чл.69 от Семейния кодекс (СК) предвижда възможността да се установи произход от бащата. Това е допустимо чрез предявяване на иск от майката - в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до три години от навършване на пълнолетието му. Тоест, искът по чл. 69 от СК принадлежи поотделно на майката и на детето, т.е. ако спечели майката печели за себе си и за детето, но ако загуби запазва правото на иск на детето.Тригодишният срок е преклузивен, като изтичането му погасява възможността на майката и детето да упражнят даденото им от закона право.

Отхвърляне на искането за установяване на произхода от бащата има действие само между страните в процеса. Уважаване на искането има действие спрямо всички. Ако произходът се установи по исков ред, съдът следва служебно да се произнесе относно местоживеене на детето, родителски права, личните отношения, издръжка (при непълнолетие на детето, като следва да се направи  уточнение, че родителите дължат издръжка и на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения). Също като при развода

Последиците от установяването на произхода са сериозни и засягат правната сферата на много хора – например права и задължения за издръжка, наследяване и др.

close