print | close

Отговор


Автор: мариян милев

здравейте имам въпрос с бившата ми съпруга съм разведен и тя е осъдена да плаща издръжка но не го прави един път заведох дело но и се размина защото тя плати сумата 2 дена преди делото и втори път заведох дело но я осъдиха на пробация и сега пак не плаща повече от година какво следва за нея ако заведа дело пак

 Здравейте,
Ако след постановяване на съдебното решение, с което се определя размерът на издръжката, бившата Ви съпруга откаже да Ви плати сумите по решението, както и ако забавя и не плаща навреме определената издръжка, то разполагате със следните възможности:
1) Да образувате изпълнително дело и да искате събирането на тези суми принудително. Това е важно поради две причини: първо – ако майката на детето Ви има доходи, то реално ще имате възможност да си получите парите; второ – ако бившата Ви съпруга няма никакви доходи, то тогава има възможност държавата да плати присъдената издръжка вместо неизправния длъжник, тоест бившата Ви съпруга. Изплащането на издръжката в този случай се извършва чрез общината по Ваш постоянен адрес, като размерът на издържаката е този, посочен в съдебното решение, но не над максималния, определян всяка година със Закона за държавния бюджет. Този начин на плащане се прилага, когато неизправният длъжник (в случая майката на детето Ви) няма доходи и имущество, върху които да се насочи изпълнение и изготвяне на констативен акт в тази насока от страна на съдебния изпълнител. Искане до общината се подава чрез съдебния изпълнител, като на всеки 6 месаца той извършва служебна проверка, като изисква необходимата за проучване на доходите и имущественото състояние на майката, и докато тя не може да се справи с изплащането, ще получаване парите си от държавата. Обръщам внимание, че ако не се представи тази информация в общината, плащането спира.
2) Има обаче доста случаи, в които нищо и никой не може да накара някой да плаща издръжка. Точно заради това е предвидена специална разпоредба в Наказателния кодекс, която описва неплащането на издръжка и като престъпление. Така според чл. 183 от НК, който съзнателно не изпълни задължението си в размер на две или повече месечни вноски, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация. Същото наказание се налага и ако някой нарочно се постави в невъзможност да дава издръжка. Наказателното производство се възбужда по инициатива на пострадалия чрез подаване на тъжба. Законодателят е предвидил вариант, при който неплащащият издръжка може да не бъде наказан, макар да е тръгнало вече делото. Според третата алинея на чл. 183 от НК това става, когато лицето изпълни задължението си преди постановяване на присъдата от първата инстанция (какъвто е Вашият случай). Обръщам внимание, че тази разпоредба не се прилага повторно. Ако втори път някой спре да плаща и пак се стигне до наказателно преследване, със сигурност ще получи наказание, защото в чл.183, ал.4 от НК е предвидено, ако някой веднъж вече е осъден за неплащане на издръжка и втори път отиде на съд за това, че не се е издължавал повече от 2 месеца, наказанието му да е лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание.
Моят съвет е да се обърнете за помощ към адвокат, а ако желаете оставете Ваши координати, за да се свърже нашият адвокат с Вас.

close