print | close

Коментар


Връзките в офиса също не са за пренебрегване. Предвид, че човек прекарва по-голямата част от времето си там и с асоциално ориентирания ни живот благодарение на информационните технологии, връзките в офиса са доста разпространени. Но в малка част от случаите завършват с хепи енд.

close