print | close

Коментар


Може - ако детето осъществява регулярен контакт с бащата или ако майката живее с друг мъж, който е поел функциите на баща

close