print | close

Отговор


Автор: Ирена Дилова

Здравейте забравих да ви напиша че ние нямаме брак

 

За съжаление фактическото съжителство не поражда правните последици на гражданския брак. Само двойките с граждански брак могат да уредят имуществените си отношения, избирайки предоставените им от Семейния кодекс възможности за съпружеска имуществена общност, разделност или договорен режим. При несемейните двойки съвместното придобиване на вещни права от двамата партньори поражда единствено обикновена съсобственост. Тъй като изброените от вас вещи са закупени от бившият Ви партньор преди началото на фактическото съжителство, респективно по време на това съжителство, но с негови средства /с издадени за това фактури/, то това имуществото не е общо, а само негово.

close