print | close

Коментар


Здравейте! Завела съм иск по чл. 62, ал. 2 и чл.69 от СК. Бяха изслушани свидетели, които доказаха, че живея с биологичния баща от 2009 г., направихме акушеро - гинекологична  и кръвно - групова експертиза, но според нея има вероятност за бащинство и при бившия съпруг и при биологичния баща.Поисках от съда да назначи ДНК за мен, детето и бившия съпруг, за да отхвърлим бащинство.Въпросът ми е, какво ще се случи ако не се яви на определените дати за вземане на проба? 

close