print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте бившата ми приятелка от която имам едно дете на 8 години иска да заведе дело за по голяма издръжка която в момента е 80 лв а тя иска 180 лв.Проблема е че доходите ми са малки като цяло заплатата ми е 800 лв но имам заем с вноска 320 лв и лизинг за още 120 лв и реално получавам 360 лв от които си изплащам издръжката.Това че кредита го похарчих за обзавеждане на нейния апартамент няма значение. Въпроса ми е дали съда ще уважи исканията и при положение че сега не мога да свържа двата края с 280 лв чисти с които да си покривам сметките и ежедневните расходи а тя иска да ме докара до просешка тояга с 180 лв ако съда уважи исканията и.Има ли някакъв максимален праг на вземанията.

 

 

 

 

 

Здравейте,

Според чл. 143, ал. 2 от Семейния кодекс, родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Размерът на издръжката се определя съобразно нуждите на децата и възможностите на родителя, като СК предвижда единствено минимален праг на издръжката за едно дете - ¼ от минималната работна заплата, но не и максимален такъв. При изменения на обстоятелствата (чл.150 от СК), присъдената издръжка може да бъде изменена или прекратена, като в това производство от значение е единствено дали след влизане в сила на съдебното решение, с което е определена първоначалната издръжка, е настъпила някаква промяна в нуждите на детето и възможностите на родителя. Не е необходимо да са се изменили всички обстоятелства, които са били взети предвид при определяне на издръжката, чието изменение се иска. Възможно е да е настъпило изменение само относно нуждите на този, който търси издръжка и това да се дължи на различни причини или само изменение относно възможностите на онзи, който дължи издръжката, за да е налице основание по чл.150 от СК. Промяна в размера може да породи правно действие само след постановяване на съдебно решение и представяне на необходимите в тази насока доказателства.
Предвид изложеното, и в отговор на зададения въпрос следва да отбележа, че ако бившата Ви приятелка заведе дело за промяна размера на издръжката, присъдена в полза на ненавършилото пълнолетие дете, тя следва да докаже нарасналите нужди на детето след постановяване на първоначалното решение в тази насока. Вие съответно, може да обосновете своите възражения, но подчертавам, че СК не определя максимален размер на издръжката, която може да бъде присъдена.

close