print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Завела съм иск по чл. 62, ал. 2 и чл.69 от СК. Бяха изслушани свидетели, които доказаха, че живея с биологичния баща от 2009 г., направихме акушеро - гинекологична  и кръвно - групова експертиза, но според нея има вероятност за бащинство и при бившия съпруг и при биологичния баща.Поисках от съда да назначи ДНК за мен, детето и бившия съпруг, за да отхвърлим бащинство.Въпросът ми е, какво ще се случи ако не се яви на определените дати за вземане на проба? 

Здравейте,
Съгласно чл.333 от Гражданския процесуален кодекс, страните по дела за произход са длъжни да оказват съдействие при изготвяне на заключението на вещото лице, осен ако изследването е свързано със сериозна или продължителна опасност за живота или здравето им. Когато отказът е правомерен, съдът определя друг метод на изследване на произхода, който не е свързан с посочената опасност.
В хипотезата на отказ от съдействие (ако се случи при Вас), съдът следва да се произнесе с нарочно определение, което подлежи на обжалване. За получаване на проби посредством методи, с които не се накърнява телесната неприкосновеност, съдът нарежда при необходимост прилагането на подходящи мерки за принуда.

close