print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, детето ми е на 11 години отглеждам го сама. В акта му за раждане не фигурират имената на бащата.Водя се самотна майка. Въпросът ми е бащата има ли право да заведе иск за установяване на бащинство и да поиска детето ми да носи неговите имена?

Здравейте,
Произходът от бащата може да се установи с иск, предявен от майката – в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до три години от навършване на пълнолетието.
Биологичният баща на Вашето дете може да го припознае, като това е едностранен акт и за неговото извършване законът не изисква нито съгласието на припознавания (детето), нито Вашето като негов родител. Припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданско състояние и се съобщава на другия родител и на детето ако е навършило четиринадесет години. Срокът за съобщаване и 7-дневен, считано от извършването му. Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването в тримесечен срок от уведомяването, като в този случай припознаващият може да предяви иск за установяване на произход. Тоест, ако припознаващият е бащата на детето Ви, едва в посочената хипотеза (припознаване, респективно оспорване) той може да предяви иск за установяване на произход.

close