print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

ако нямам склю4ен брак с жената но имаме дете  което съм припознал мога ли да се  откажа  от изплащане на издръжка  или поне да я намаля , при положение че с нея не сме ве4е заедно 

Здравейте,
Нееднократно сме засягали темата за издръжка на дете, включително за родено от фактическо съжителство, като може да проследите отговорите в тази насока, дадени в текущия раздел на страницата ни. В отговор на питането Ви ще добавя, че Вие, като родител сте задължен от закона да осигурите на непълнолетното си дете условия на живот, необходими за неговото развитие, съобразно Вашите възможности и материално състояние. Вие дължите издръжка, независимо от това дали живеете или не с майката на детето, като размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на този, който я дължи.

close