print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте ! Имах няколко месеца връзка с една жена,но всичко приключи. Малко преди да направи 1 година тя ме потърси за да ми съобщи че съм станал татко.Искаше издръжка за детето.Аз нито съм знаел за съществуването му, нито искам да го признавам.Имам си семейство,Тъй като й отказах да й дам пари тя сега е завела дело за припознаване и издръжка.Има ли право и мога ли да не го припознавам и да не плащам издръжки?

Здравейте,
Бъркате понятията „припознаване“ и „иск за установяване на произход“. И двата са способи за установяване на произход, но с това приликите им се изчерпват. Припознаването е едностранен акт - заявление на едно лице, че дадено дете произхожда от него. Във Вашия случай става въпрос за „иск за установяване на произход“, предявен от майката на детето. Тя е упражнила свое право, регламентирано в чл. 69 от Семейния кодекс. В случай, че жената успее да докаже претенциите си, и съдът уважи този иск, той служебно постановява при кого от родителите да живее детето, мерки за упражняване на родителските права, режима на лични отношения между детето и родителите, както и неговата издръжка. Тоест, плащането на издръжка ще е извън Вашата воля, а решение на съда.

close