print | close

Родителски права и право на посещения


Здравейте! Имам познати, които живееха във фактическо съпружеско съжителство или т.н. "на семейни начала". Имат дете, което е на 6 години. Бащата е припознал детето при неговото раждане. От около 3 години са разделени и не живеят заедно. И тримата живеят в Германия, а детето е при майката. Живеят в различни градове. Бащата иска да се среща с детето, но майката не е съгласна. Знам, че този въпрос трябва да се реши в съд в Германия. Можете ли да дадете повече информация какви са изискванията специално за Германия.

close