print | close

издръжка на дете над 18 години


Детето навъри 18 години и бащата спря да изплаща издръжка.Изводихме изпълнителен лист,диплам за завършено средно обра-зование,удостоверение от училището където редовно детето учеше и искахме да вазедем съдебно дело.Получихме отказ от всичи съдии изпълнители в града независими че,се нарушава чл,144 от СК.Как да постъпим?

close