print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, 

Бих искал да попитам при наличие на припознато дете по време на вече сключен брак то се описва като такова равностойно с родените по време на брак при молбата за развод по взаимно съгласие? 

Благодаря предварително!

Здравейте,
Припознаването е уредено в СК като способ за установяване на произход. То е едностранен декларативен акт, който не създава бащинство или майчинство, а само го обявява. Тоест, извършвайки го, Вие обявявате с обратно действие (към момента на раждането), че едно дете е Ваше. Правните последици от припознаването се изразяват във възникване на родителско качество на припозналия и на родителски права и задължения спрямо припознатото дете. Въпросът за родителските права след развода спрямо Вашите деца, в това число и припознатото, ще бъде разрешен в производството по прекратяване на брака.

close