print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Детето навъри 18 години и бащата спря да изплаща издръжка.Изводихме изпълнителен лист,диплам за завършено средно обра-зование,удостоверение от училището където редовно детето учеше и искахме да вазедем съдебно дело.Получихме отказ от всичи съдии изпълнители в града независими че,се нарушава чл,144 от СК.Как да постъпим?

Здравейте,
Цитираната от Вас законова разпоредба урежда издръжка на пълнолетни деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.
От изложените от Вас факти е видно, че детето е завършило средното си образование, поради което няма законово основание за претендиране на издръжка за в бъдеще, освен ако то не продължи своето образование във висше учебно заведение и са налице другите нормативно регламентираните кумулативни предпоставки за това.

close