print | close

КоментарВъзбрана на имот.


Плащахме издръжка на непълнолетно дете лично на него без документи.Бащата /тъйкато детето е присъдено на него/

заведе изпълнително дело и така платихме втори път издръжката за 3 години на зад с лихвите.Като за целта е направена възбрана на жилището на майката. как и кога ще падне възбраната?Какъв адвокат следва да наемем въобще какво следва от тук нататък.Като веднъж  се упарихме сега ще ги привеждаме през сметката на съдия изпълнителя редовно.Но как ще се освободи жилището?

close