print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

имам две деца,едното е на 4г. ,а другото е на 6г. С баща им сме разделени (не разведени,не сме имали брак) от 3г. и половина. Заведох му дело за издръжка,след това последва и дело за свиждане. След двете дела нито плаща редовно издръжка,нито ги вижда/взима,както е определил съда...дори и не се обажда. За издръжката е на съдия-изпълнител.Не искам и аз,и те да имат нищо общо с него. Моля Ви,посъветвайте ме,как по най-бърз и безболезнени начин да му отнема родителските права. Благодаря за вниманието!

 

Здравейте,

Лишаването от родителски права е цялостно отнемане на правата и е крайна мярка за защита на интересите на детето, регламентирано като процедура в глава девета от Семейния кодекс.
Съгласно чл.132, ал.1 от СК родителят може да бъде лишен от родителски права:
1. в особено тежки случая по чл.131 от СК - когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето;
2. когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка, като в този случай е необходимо тези две предпоставки да са налице кумулативно.
Лишаването от родителски права се осъществява по съдебен ред, по искане на другия родител, на прокурора или на дирекция „Социално подпомагане“ пред районния съд по настоящия адрес на детето. По делото се изслушват прокурорът, представител на дирекция „Социално подпомагане“ (отдел „Закрила на детето) и родителят, чието лишаване от права се иска, освен ако той не се яви без уважителни причини, и детето – при условията на чл.15 от Закона за закрила на детето.
Обръщам внимание, че при изменение на обстоятелствата, наложили лишаване от родителски права, съдът може да ги отмени или измени. Родителят може да поиска от съда да бъдат възстановени родителските му права, ако е отпаднало основанието, поради което е бил лишен от тях.

close