print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

ЗДРАВЕЙТЕ!Дъщеря ми навърши 18 години.ученичка е в 11 клас.Какво трябва да направим за да получава издръжка от бащата?

Здравейте,

Дъщеря Ви може да предяви иск за присъждане на издръжка (пред Районния съд по постоянен адрес на ответника или по постоянен адрес на ищеца, с цел закрила на търсещия издръжка), предвид чл.144 от Семейния кодекс, който регламентира дължимостта на издръжка от родителите на пълнолетни им деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвизения срок на обучение, до навършване на дведесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имущество си и родителите могат да я дават без особени затруднения. Обръщам внимание, че предпоставките на цитираната законова разпоредба следва да са кумулативно установени в един евентуален съдебен процес. Тоест, освен възрастта на детето и редовната форма на обучение, следва да се докаже:
- невъзможност за издръжка от собствени доходи или имущество;
– възможност на родителя да осигурява такава издръжка без от това за него да възникват големи затруднения.

close