print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Живея с мъжа си на семейни начела от 2 год. и 3 м. Имаме дъщеря на 1 год. и 8 мес. Преди един месец напуснах дома му заедно с дъщеря си. Идва да я взима всяка събота и неделя. Въпросът ми е, аз все още съм в майчинство до месец ноември, да ли има право, ако заведе дело, да ми вземе дете след изтичане на майчинството ми? При положение, че живея при майка си, детето има собствена стая и имам постоянна работа. Месечната заплата на бащата е по-висока от моята. Има ли опасност да ми вземе детето?

Здравейте,
Когато родители не живеят заедно, те могат за постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, като закона им предоставя правото да пискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди това споразумение. Възможно е, поради влошени междуличностни отношения родителите да не успеят да постигнат съгласие по смисъла на хипотезата, посочена в предходното изречение. Тогава, спорът може да се отнесе за решаване от районния съд по настоящия адрес на детето. Тоест, бащата на Вашето дете разполага с посочената възможност, но само ако не успеете да постигнете цитираното по-горе съгласие. При разглеждане на спора от районния съд, той следва да се произнесе по въпросите: при кого от родителите да живее детето, на кого от тях да се предостави упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняване на тези права, както и режима на личните отношения между детето и родителя, на когото не се предоставя упражняването на родителските права и издръжката на детето. Съдът решава посочените въпроси, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на детето за всеки конкретен случай, а именно: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към детето, желанието на родителите да отглеждат и възпитават детето, привързаността на детето към родителите, пола и възрастта на детето, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности. Видно е, че изброените обстоятелства са от най-разнообразно естество, като от значение са не отделни обстоятелства (например само жилищно-битови и други материални условия на живот), а съвкупността от фактите на разглеждания казус.

close