print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, искам да попитам следното: Предстои ми развод, но тъй като детето ми навършва 2 год, от службата правят всичко, за да не ме върнат на работа. Въпроса ми е, ако остана без работа, каква е вероятността да не ми дадат детето, а да го присъдят  на бащата? И след като започна нова работа ще ми го дадат ли? Благодаря предварително за отговора!

Здравейте,
При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Съдът утвърждава споразумението само ако са защитени интересите на децата. С такава възможност разполагате и Вие, но в случай, че не успеете да постигнете споразумение, съдът служебно постановява при кого от родителите да живее детето, на кого от тях да се предостави упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняване на тези права, както и режима на личните отношения между детето и родителя, на когото не се предоставя упражняването на родителските права и издръжката на детето. Нееднократно е обръщано внимание в настоящата рубрика, че съдът решава изброените въпроси, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на детето - за всеки конкретен случай, а именно: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към детето, желанието на родителите да отглеждат и възпитават детето, привързаността на детето към родителите, пола и възрастта на детето, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности. Тоест, от значение са не отделни обстоятелства (като посочените от Вас материални условия на живот), а съвкупността от фактите на разглеждания от съда казус. В този ред на мисли, не мога да се ангажирам с вероятност от представяне упражняването на родителските права на Вас.
Вън от изложеното, ще обърна внимание, че ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция „Социално подпомагане“ или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови.

close