print | close

Отговор


Автор: Анонимен
От 11 години живея сам с мама. Живее ме много трудно. Аз съм Асматик каквото изкараме отива за лекарства, ток, храна. Баща ми няма брак с мама и неще да ме признай за свои син. Тои живее в ИТАЛИЯ има свое семейство и дете.Сега си доиде и аз всеки ден излизам да го видя, но щом го видя той бяга от мен. Мама иска да се разберат доброволно да ми помага финансово. Но с него не можем да разговаряме. Нямаме пари за адвокат. Посъветвайте ме какво да направя.

Здравей,

съжалявам да прочета за нещастието ти! Това, което мога да кажа е, че щом баща ти те избягва няма смисъл да го преследваш! Насила нищо няма да стане, дори и да се видите, предвид поведението му едва ли ще се съгласи да помага финансово... той досега не го е правил, защо да започне сега....

Във форума на сайта, в частта Правна консултация, адвокат беше отговорил следното за безплатна юридическа помош (цитирам отговора): "За да ангажирате безплатно адвокат, който да се заеме с Вашето дело, трябва да се обърнете към Националното бюро за правна помощ, чиито координати може да намерите на приложения адрес: http://www.nbpp.government.bg/"

Успех!

close