print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,развеждам се за 2-ри път .Имам две деца от предния и едно пт 2-рия ,имам ограничителна заповед издадена само за мен,той живее при родителите си които непрестанно говорят срещу мен и другите ми деца,детето му не ги е виждало откакто е родено.Сега след развода се предполага,че той ще го взима лятото за месец и половина.Въпросът ми е тъй като той живее в чужбина през останалото време,колко минимално мога да изисквам престой при него?Ако се откажа от издръжка примерно?И мога ли да изисквам от него(тъй като работи навън) да имам изкарано пълномощно,което да не може да бъде оттеглено в последствие?Благодаря ви

Здравейте,
При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълноление деца от брака в техен интерес, като съдът утвърждава споразумението ако са защитени интересите на децата. С такава възможност разполагате и Вие, но в случай, че не успеете да постигнете споразумение, съдът служебно постановява при кого от родителите да живее детето, на кого от тях да се предостави упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняване на тези права, както и режима на личните отношения между детето и родителя, на когото не се предоставя упражняването на родителските права и издръжката на детето. Съдът следва да реши изброените въпроси, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на детето - за всеки конкретен случай, а именно: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към детето, желанието на родителите да отглеждат и възпитават детето, привързаността на детето към родителите, пола и възрастта на детето, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности. Тоест, законът е категоричен, поради което не мога да се ангажирам с евентуални прогнози по отношение на питането Ви за минимален престой на детето.
Семейния кодекс вменява на родителите ангажимент за даване на издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца и такава ще се дължи от съпругът Ви, независимо от Вашето желание и евентуални догововрки с бащата на детето Ви.
По отношение на последния поставен от Вас въпрос, макар да липсва конкретика, предполагам, че става въпрос за пътуване на детето в чужбина и издаване на необходимите лични документи за това. И тези въпроси се решават по общо съгласие на родителите (включително даване на мандат за пътуване на детето в чужбина, като упълномощаването може да е за еднократно пътуване, с фиксирани дати за престой и дестинация, или общо и безсрочно, като всяко пълномощно е възможно да бъде оттеглено впоследствие), а при невъзможност, спорът се отнася за решаване от районния съд по настоящия адрес на детето.

close