print | close

Коментар


Какво се случва,когато бащата превежда сума по-голяма от присъдената по делото с години и когато административният изпълнител е парафирал към майката само присъдената по делото сума?Възможно ли е след проверка по делото и изпълнението надвнесената сума да се изиска по законов ред и да се преведе на навършилото пълнолетие дете?

Смисълът на закона не е ли детето да бъде максимално осигурено и по каква причина съдебният изпълнител,виждайки че платежното е примерно за 100 лева,парафира да се преведе само присъдената сума от 50 лева на майката?Какво става с преведените реално още 50 лева - за съда ли остават,към неплатените издръжки ли отиват или си стоят по сметката на РС?Уведомиха ме,че има надвнесени суми за 7 месеца,но вместо преведените от мен 700,съдът ми "връща" 350,колкото е сумата по делото?А останалите 11 години?

С уважение: Иван.

close