print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Какво се случва,когато бащата превежда сума по-голяма от присъдената по делото с години и когато административният изпълнител е парафирал към майката само присъдената по делото сума?Възможно ли е след проверка по делото и изпълнението надвнесената сума да се изиска по законов ред и да се преведе на навършилото пълнолетие дете?

Смисълът на закона не е ли детето да бъде максимално осигурено и по каква причина съдебният изпълнител,виждайки че платежното е примерно за 100 лева,парафира да се преведе само присъдената сума от 50 лева на майката?Какво става с преведените реално още 50 лева - за съда ли остават,към неплатените издръжки ли отиват или си стоят по сметката на РС?Уведомиха ме,че има надвнесени суми за 7 месеца,но вместо преведените от мен 700,съдът ми "връща" 350,колкото е сумата по делото?А останалите 11 години?

С уважение: Иван.

Здравейте,
Съветът ми е да се обърнете към колега за съдействие, тъй като ангажираността ми за консултация и помощ в този сайт е насочена към родител/-и, които сами отглеждат и възпитават децата си, какъвто Вие не сте.
Вън от това, ще си позволя да отбележа, че изпълнително дело се образува въз основа на изпълнителен лист, в което конкретно се описва основанието и размера на вземането на лице, в чиято полза той е издаден и което лице впоследствие се явява взискател по образуваното по негов почин изпълнително делото. Съдебният изпълнител е обвързан и действа съобразно представения му изпълнителен титул, тоест изпълнителен лист. В конкретния случай той е удържал и превеждал 50 лева, които са били определени като размер за издръжка на Вашето дете. Дали и защо е задържал остатъка от твърдяните за превеждани от Вас суми, както и какво се е случило по цитираното от Вас дело, съберете документи и направете консултация с колега, както вече Ви посъветвах.

close