print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

здравейте не знам дали тук трябва да пиша точно нужна ми е малко помощ.

Така имам дете родено преди минаването на 300 дена от развода.

казаха ми че трябва да заведа дело за оспорване на бащинство,след това се правело кръвно групов тест и гинекологична експертиза също съда щял да иска особен представител за детето това не го разбрах ако може да ми кажете защо и наистина ли трябва такъв човек щяло да ми струва 500 лв.Благодаря предварително и извинете ако не трябва да пиша тук за първи път ми е а ми е притеснено много .

Здравейте,
Действително, щом детето Ви е родено 300 дни преди прекратяване на брака, то за негов баща се счита бившият Ви съпруг и като такъв е вписан и в акта за раждане на детето Ви. Тоест, налице е т. нар. „презумпция за бащинство“, която може да оборите ако не отговаря на действителността. Оспорването на посочената презумпция може да извършите по съдебен ред, чрез иск за оспорване на бащинство, който може да предявите в срок до една година от раждането. Искът имат право да предявят още и съпругът на майката – до изтичане на една година от узнаване на раждането, и детето – до една година от навършване на пълнолетието (чл. от СК).
Предмет на доказване по иск за оспорване на бащинство е момента на зачеване на детето и неучастие на съпруга на майката – невъзможността майката да е заченала детето от своя съпруг. Тежестта за доказване на тези обстоятелства пада върху инициатора на производството – ищеца по делото, като са допустими всички от закона доказателствени средства, включително гласни доказателства. Най-често използваните са именно посочените от Вас експертизи, но са възможни и други, преценката за която се прави в зависимост от конкретния случай.
Предполагам, че при развода Ви, упражняването на родитеските права върху детето са предоставени на Вас, което означава, че сте законен представител на малолетното си дете. Тъй като при съдебно дело за оспорване на бащинство като страни се призовават майката, детето и бащата, то ще е налице противоречие между Вашите интереси като ищец по делото и детето, което отново трябва да се представлява от Вас, като негов законен представител. Ето защо, законът повелява при противоречие в интересите на представител и представляван да се назначи особен представител. Така в максимална степен ще е защитен интересът на представлявания – Вашето дете. Особеният представител се назначава от съда, който разглежда делото, като възнаграждението му е за сметка на ищеца и се определя съобразно Наредба за минималнит размери на адвокатските възнаграждения, в която е предвиден минимален размер (чл.7, ал.1, т. 2 – за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за оспорване на бащинство – 500 лева). Ако са налице предпоставките, предвидени в чл.83, ал.2 от ГПК, по Ваша молба може да бъдете освободена от заплащане на такси и разноски по делото, като в този случай разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда.
Ако желаете да оспорите бащинството на Вашето дете, добре е да се обърнете към адвокат, който е специалист в съответната област. 

close