print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

имам нужда от помоща Ви.

Самотна майка съм, след 23 години ,бащата на дъщеря ми я припозна.

Мога ли да претендирам за издръжка за изминалите години ?

И как да постъпя ? Благодаря Ви предварително.

P.S. Дъщеря ми е студентка.

Здравейте,
Ще запазя правото да не отговоря на зададения от Вас въпрос, тъй като с навършване на пълнолетие на Вашата дъщеря, Вие сте престанала да бъдете носител и да упражнявате регламентираните от закона права и задължения, свързани с грижите, възпитанието и надзора на детето. (изключение прави издръжката на пълнолетни учащи се деца от техните родители). Вие, респективно дъщеря Ви следва да се обърнете към колега, който срещу заплащане ще Ви даде нужната консултация.

close