print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор
Автор: Анонимен

Здравейте, с бащата на детето ми сме разделени, нямаме брак.Не съм водила дело за родителските права, разбираме се кога да я вижда. Казвали са ми, че по закон дете до 2 годишна възраст свиждането от бащата се извършва в присъствието на майката. Имам ли право да претендирам скоро

Скоро бях в тази ситуация и мога да дам отговот законов по отношение  на тези свиждания!

Ако искате помощ оставям си личната поща:

tiapti@abv.bg

Здравейте,

Когато не живеете заедно с бащата на Вашето дете, двамата може да постигнете съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, както и да поискате от районния съд по местоживеене на детето да утвърди това споразумението. В случай, че не успеете да постигнете съгласие по въпросите, изброени в предходното изречение, по искане на един от вас, спорът може да се реши от районния съд по настоящия адрес на детето. Законът не съдържа обстоятелствата, които са от значение за определяне на мерките относно личните отношения между детето и родителя на когото не се предоставя упражняването на родителските права, тоест не е налице соченото от Вас възрастово ограничение. Съдът ще одобри представеното от Вас споразумение, респективно ще реши въпросите по него (в хипотезата на сезиране, посочена по-горе), като се води от интереса на детето и съобразно обстоятелствата за конкретния случай, така че да се създава нормална обстановка за поддържане на тези отношения.

close