print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте.Моята ситуация е следната.Самотна майка съм на дете почти на 11год. Не е припознат от бащата,съответно досега той не е помогнал с абсолютно нищо за издържането му.Дори и не го търси за някакъв контакт баща-син.Въпросът ми е: Аз оттук нататък какво трябва да направя,като намерението ми е да го осъдя за издръжка и имам ли право на това и към кой трябва да се обърна?Може би първо тест за бащинство или?Без работна съм,какви са ми правата?

Благодаря предварително

Здравейте,
Трябва да предявите иск за установяване на произход от бащата, като с него може да съедините и този за присъждане на издръжка. В предишни отговори нееднократно е засягане темата за същността на иска за установяване на произход от бащата, срокове за предявяване, лица, имащи право да го предявят, предмет на доказване в процеса, доказателствени средства и др. В случай, че след запознаване с тази информация има нещо неясно, респективно допълнителни въпроси, то може да се обърнете към мен.
Законът позволява да бъдете освободена от заплащане на такси и разноски по образуваното от Вас производство за установяване на произход от бащата, в случай, че бъде признато от съда, че не нямате достатъчно средства да ги заплатите. Това става по Ваша молба, като се вземат предвид Вашите доходи, както и тези на семейство Ви, имущественото Ви състояние, семейно положение, здравословно състояние, трудова заетост, възраст, както и други констатирани обстоятелства (чл.83, ал.2 от ГПК). В този случай, разноските по производството следва да се платят от бюджета на съда, разглеждащ делото за установяване на произход то бащата.
По отношение на безплатна правна помощ може да се обърнете към Националното бюро за правна помощ, чиито координати може да намерите на приложения линк адрес: http://www.nbpp.government.bg/

close