print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Добър ден ! Пише ви бъдещ баща на дете което ще се ражда след 2 месеца , проблема е там че последва раздяла с майката , нямаме брак . Главният проблем се състои в това че от сега съм заплашван че няма да виждам детето си и категорично ми бе отказано правото да препозная бъдещето си дете всичко е от страна на майката . Интересува ме има ли вариянт майката да ме спира умишлено да не си припознавам детето ?

Здравейте,
Никой не може да Ви ограничи да припознаете детето, което ще се роди. Припознаването следва да извършите лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние или с декларация с нотариално заверен подпис пак пред това лице. Заявлението може да се подаде и чрез управителя на заведението, в което се е родило детето.
По въпросите за същността на припознаването като институт, правни последици и възможност за оспорване може да прочетете вече дадените по темата отговори. При неяснота или допълнителни въпроси, оставам на разположение за разяснения и отговори.

close