print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте!Живях дълго време с приятеля ми(12г),имаме прекрасно момиченце вече на 8г.Разделени сме от 4г .Аз заведох дело за родителски права .които съда отреди на мен.Той наследи от близките си,които починаха всички един мезонет(на два етажа),апартамент на партерен етаж с двор и партер(търговска част),както и два подземни гаража.При раздялата постигнахме споразумение(ако може изобщо да се постигне такова с него изобщо),при което аз с детето живеем на единия етаж от мезонета,другия етаж има наематели,а той самия живее на партерния етаж.С времето доколкото разбрах той дължи вече много данъци и предстои изпълнително дело.Искам да уточня,че в решението на съда изрично е описан адреса на имота,където ще живее детето,както и аз .Отделно по адресна регистрация съм повече от 10г на този адрес.

Въпросът ми е:възможно ли е при изпълнение на вземането,аз с детето да излезем на улицата(да вземат мезонета),а  апартамента където живее той(партерния) да остане,тъй като спомена,че основно жилище не взимали?А детето,че е малолетно и съдебното решение???

Здравейте,
Въпроси касаещи конкретен казус и неговата фактология винаги предполагат детайлно проучване и необходимостта да бъдат взети предвид всички релевантни документи, факти и обстоятелства, за да може да Ви бъде даден конкретен и адекватен правен съвет и становище и ако е необходимо друго съдействие. Всякакви принципни коментари без конкретно проучване на казуса или делото е възможно да бъдат непълни, неточни и неотносими.
Принципно ще посоча, че законът в чл. 444, т. 7 от ГПК въвежда ограничение, съгласно което изпълнението не може да бъде насочено върху жилището на длъжника - физическо лице (т.нар. „несеквестируемост“ – забрана на кредитора да се удовлетворява от точно определени вещи/вземания на длъжника), ако кумулативно са налице следните две условия:
• длъжникът и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него;
• жилището не надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет. В противен случай надвишаващата част от него се продава, ако тя може да бъде обособена и да се използва самостоятелно без значителни преустройства и без неудобства по-големи от обикновените (чл. 39, ал. 2 ЗС).
Тоест, несеквестируемостта на жилището на длъжника ще отпадне при наличие на друг годен обект на собственост „жилище“ (легално определение за “жилище“ се съдържа в ЗУТ и то гласи, че „жилище“ е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди“) – място, в което длъжникът реално би могъл да живее, ако му бъде отнето жилището, върху което е насочено принудително изпълнение.
Гореизложеното, съотнесено към представената от Вас информация означава, че ако бащата на детето Ви има друго жилище, в което реално би могъл да живее, ако му бъде отнет посоченият от Вас като „партерен апартамент“, то тогава този апартамент няма да е несеквестируем и срещу него може да се насочи принудително изпълнение.
Вън от това, следва да отбележа, че недвижимият имот, в който Вие по силата на споразумение по чл.127 от СК ще отглеждате Вашето дете, не попада в кръга на лимитативно изброените в чл.444 от ГПК вещи, срещу които не може да бъде насочено принудително изпълнение.

Извиняваме се за закъснението, с което Ви отговаряме!

close