Автор: Администратор

Отговор

Автор: Анонимен

Дъщеря ми посещава частна детска градина (никога не е била в държавна и не мога да говоря за държавните), но плюсовете, които аз виждам са: по-малки групи, по-добра грижа за децата, повече внимание.  А минусът е ясен... високите такси!

Коментар

Автор: Анонимен

Много често основната причина да запишем децата си в държавно детско заведение е чисто финансова. Месечната такса там е в пъти по-ниска от таксата в частните детски заведения, тъй като е субсидирана от държавата/общината. Но ако трябва да се абстрахираме от финансовия фактор и обективно да оценим държавните заведения, дали щяхме да направим същия избор. Факт е, че някои държавни детски заведения значително се различават едно от друго. За някои от тях родителите дават много добри отзиви, за други преобладават негативните мнения, но все пак има няколко основни фактора, по които те си приличат. Ще ги обединим под две основни категории: предимства и недостатъци.

ПРЕДИМСТВА
Материална база

Детските заведения за разположени в специално построени за целта сгради с външен двор, катерушки и място за игра на открито, като се осигурява най-малко 20 кв.м. от площта на целия терен (застроена и незастроена площ) за всяко дете (спрямо наредбите на МЗ). От такава гледна точка държавните детски заведения са разположени на голям терен, отделен с ограда и недостъпен за външни лица. Проблемът, който възниква е остарялата база, нуждата от ремонт на сградата и подновяване на обзавеждането. Някои от детските заведения вече са ремонтирани и материалните условия се доближат до тези на частните детски заведения.

Детска кухня

Всяко държавно детско заведение разполога с детска кухня, където се приготвя храната за децата в детското заведение. Кухнята трябва да отговаря на строги изисквания за оборудване и съхранение на храната. По този смисъл държавните детски заведения не разчитат на външни доставчици на приготвена за децата храна.

Установена учебна програма

Държавните детски заведения работят по строг график за отглеждане и занимаване на децата. Следват се съобразени с развитието на децата учебни програми одобрени от МОН. Държи се на дисциплината и спазването на установения ред.

НЕДОСТАТЪЦИ
Броят на децата в група

За общинска/държавна ясла нормативът е 18 деца, но в София поради недостига на места приемат достигат до 25-30 деца. От тях реално ходят около 15-20, тъй като останалите най-често са болни. Броят на децата в група в детска градина по наредба на МОН е с капацитет 22 максимално, но като цяло, винаги има деца в повече, като пак достигат 30 деца в група. В една група има един педагог или медицинска сестра и една детегледачка. Въпросът е как успяват да се справят с толкова много деца и дали могат качествено да ги занимават.

Недопускане на родители в детското заведение

В детските заведения родителите не се допускат дори по време на адаптацията на децата с новото място и среда. Отделянето на детето от родителя е рязко, без плавен преход, което обикновено води до трудна адаптация и нежелание за посещение на детското заведение.

Обратната връзка с родителите обикновено я няма, не се дава отчет за това, как се адаптира детето и как се справя в новата среда. Ние, родителите, очакваме, че когато дадени хора са прекарали цял ден с детето ни би трябвало да имат наблюдения, които да споделят с нас. Обикновено в края на деня персоналът отпраща детето възможно най-бързо и отговорите на въпросите на родителите са общи и механични, без конкретна лична информация за престоя на детето.

Игри на открито

Общоизвестно е, че в държавните детски заведения, особено в яслите, децата не излизат за дълго време навън, а прекарват повече време на закрито. За детските ясли има постановление, което нарежда децата да не се извеждат навън при температура под 16 градуса, като това е съобразено с това, че се приемат бебета на 10-месечна възраст и така се ограничават останалите деца до 3-годишна възраст.

Застаряващ персонал

Персоналът в държавните детски заведение често е застаряващ, пенсионирани медицински сестри и педагози, които отново са наети на работа на по-ниска заплата. С цялото ни уважение към тези хора, смятаме, че все пак за работа с деца е препоръчително да има млади или на средна възраст хора с добра физическа подвижност и съвременно обучение по специалността. Колкото и добре да изглеждат и да се справят с работата си по-възрастните служители, несъмнено е, че напредналата възраст оказва негативно влияние. А младите хора със свежи идеи не постъпват на работа в държавни заведения поради ниското заплащане.

Източник: http://detskigradini.net/index.php?page=s_85 

Коментар

Автор: Анонимен

За съжаление, основно в София, детската градина в последните години се превърна в привилегия за отбран кръг от деца, поради недостига на места в държавните градини и високите такси на частните.

Напиши коментар

 Анонимен


Въведете текста в полето до изображението.
Ако не сте регистриран потребител, Вашата публикация ще бъде публикувана на сайта след одобрение от администратор!